Choď na obsah Choď na menu
 


Nový zákon "zoom" -čítanie

18. 6. 2013

 

Informácie k čítaniu Božieho Slova v dňoch 29. a 30 . júna vo farskom Kostole sv. Martina v Brezovičke

Nový zákon „zoom“

Priblíženie Božieho Slova kresťanskej duši

Hľadanie Božej prítomnosti v Jeho Slove

Čítanie Nového zákona / Evanjeliá, Skutky apoštolov, Listy a Zjavenie sv. apoštola Jána – podľa poradia, ako nasledujú v Biblii, ak zvýši čas tak aj Žalmy /

Inštrukcie: Každý veriaci, ktorý má 12 a viac rokov, sa môže zúčastniť na čítaní. Jeden čítajúci bude prednášať Božie Slovo 15 minút, potom je vystriedaný ďalším čítajúcim v poradí. Ten, ktorý sa zúčastní čítania, príde do Božieho chrámu aspoň 15 minút predtým, než začne čítať. Nasledujúci čítajúci pokračuje v čítaní presne tam, kde skončil predošlý čítajúci. Prednášať sa bude Božie Slovo Nového zákona pri ambóne. Úvody do jednotlivých kníh Nového zákona sa nebudú čítať.  Zmyslom tejto aktivity je ešte viac prehĺbiť náš vzťah k Božiemu Slovu, aby sme sa ním mohli povzbudiť a obnoviť vo viere. Ono nám ponúka aj riešenia našich problémov. Otvorme sa mu a nechajme sa ním viesť skrze Ducha Svätého.

 

 

Modlitba pred čítaním Božieho Slova / čítajúci sa ju v tichosti pomodlí predtým, než začne čítať Božie Slovo /

Všemohúci Bože, Ty si nás pozval k službe prednášania Tvojho Slova,
požehnaj nás, aby sme zreteľne prednášali slová
Svätého Písma a svojim životom svedčili o tom,
čo ústami prednášame.
Amen.

Príď, Duchu Svätý, a nauč nás chápať Božie Slovo, aby sme sa ním nechali viesť.

 

http://static.freepik.com/fotos-gratis/biblia-aberta_17-401075010.jpg

„Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie Slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako Božie Slovo, a ono pôsobí vo vás veriacich.“ 1Sol 2,13