Choď na obsah Choď na menu
 


Milosrdný Boh neodmieta hriešnika, ale chce, aby sa obrátil

13. 12. 2011

Každú stredu o 15. hodine v kaplnke sv. Jána Nepomuckého, bez ohľadu na to, aké je počasie, sa stretávame pri modlitbe ruženca k B. milosrdenstvu za akokoľvek závislých a za ich rodiny. Prosíme Boha o oslobodenie pre tých, ktorí sa zmietajú v otroctve rôznych závislostí a o silu pre tých, ktorí majú v rodine závislého, aby dokázali prekonávať ťažkosti a problémy spojené so závislosťou svojho rodinného príslušníka a vedeli ho priviesť na správnu cestu.

Príď aj ty a modli sa v spoločenstve.

 

Milosrdný Boh

faustina.jpgJežišu, Pravda večná, Život náš, pokorne prosím a žobrem o tvoje milosrdenstvo pre úbohých hriešnikov. Najsladšie Srdce môjho Pána, plné ľútosti a nepreniknuteľného milosrdenstva, pokorne Ťa prosím za úbohých hriešnikov. Ó najsvätejšie Srdce, Prameň milosrdenstva, z ktorého vytryskujú lúče nepochopiteľných milostí na celé ľudstvo, pokorne Ťa prosím o svetlo pre úbohých hriešnikov. Ó, Ježišu, spomeň si na svoje horké umučenie a nedovoľ, aby hynuli duše vykúpené Tvojou tak drahocennou najsvätejšou krvou. Ó, Ježišu, keď rozjímam o tej veľkej cene Tvojej krvi, teším sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila za všetkých hriešnikov. Hoci hriech je priepasťou zloby a nevďačnosti, predsa je za nás zaplatená s ničím neporovnateľná cena. Preto nech každá duša dôveruje Pánovmu umučeniu, nech dúfa v milosrdenstvo. Boh svoje milosrdenstvo nikomu neodmietne. Nebo a zem sa pominú, ale Božie milosrdenstvo sa nevyčerpá. Ó, aká radosť horí v mojom srdci, keď vidím tú Tvoju nepochopiteľnú dobrotu, ó, Ježišu môj. Túžim priviesť všetkých hriešnikov k Tebe, aby oslavovali Tvoje milosrdenstvo na večné veky.

 / z Denníčka sv. Faustíny /

Foto: internet

 

Prosby k Božiemu milosrdenstvu
O živú vieru, detinskú dôveru a obetavú lásku – prosíme Ťa, Pane.
O dar modlitby, sústredenosti a plnenia Božej vôle.
O milosrdenstvo, odpustenie a záchranu v pokušeniach.
O silu povstať z hriechov a vyhýbať sa príležitostiam na zlé.
O apoštolskú horlivosť a zamilovanie si obety svätej omše.
O ducha pokánia, umŕtvovania a neprestajnú ľútosť.
O dôveru v Božie milosrdenstvo pre zúfajúce duše.
O víťazstvo nad vášňami.
O ustavičné pamätanie na Tvoju prítomnosť.
O milosrdenstvo Tvojho srdca pri skonávaní.
O lásku a úctu k nepoškvrnenému Máriinmu srdcu.
O kraľovanie Tvojho milosrdenstva v našej vlasti.
O obrátenie všetkých hriešnikov a odpadlíkov.
O horlivých a pobožných kňazov.
O svätých v našom národe.4
O útechu pre chorých, trpiacich a zúfajúcich.
O úľavu pre duše trpiace v očistci.
O potrebné milosti prameniace z Tvojho nesmierneho milosrdenstva pre všetky naše rodiny.
O pomoc pri plnení požiadaviek, ktoré si nám odovzdal prostredníctvom sestry Faustíny – prosíme Ťa, Pane.
Večný Otče, zhliadni očami milosrdenstva na nás tu zhromaždených a daj nám svoje milosrdenstvo podľa dôvery, ktorú v Teba skladáme, ako si prisľúbil, že nás budeš ochraňovať, a to zvlášť v hodine smrti. Amen.

/ z pobožnosti k B. milosrdenstvu /

 

dsc08002.jpg

 

 

Vo chvíľach s milosrdným Pánom počas svätých misií v našej farnosti