Choď na obsah Choď na menu
 


Aj pápež sa vyjadril ku "gender" ideológii

24. 2. 2015

Jednou z najväčších hrozieb pre ľudstvo dnešných čias možno nie je iba otvorený globálny vojnový konflikt, ani klimatická zmena, ani relativizácia pri posudzovaní morálnej povahy ľudského skutku, ale tou najvážnejšou hrozbou môže byť niečo úplne iné. No, porovnateľné s jadrovým výbuchom, po ktorom ostáva spúšť bez možnosti skorej revitalizácie.  Čo teda najviac ohrozuje súčasné ľudstvo a jeho zdravé smerovanie? Je to zatiaľ pomerne tajná ideológia, ktorá si hovorí „gender“ a ktorej mnohí bežní ľudia ani poriadne nerozumejú alebo sa o jej nepriaznivých až ničivých následkoch dozvedia príliš neskoro. Už dnes však vidieť jej stopy. V niektorých krajinách sa stavajú verejné toalety bez rozlíšenia na pánske a dámske, deťom sa už od útleho veku začína vštepovať podivná teória o tom, že rodové delenie je prekonané a v modernej dobe zväzujúce. Že rodová identita je podmienená prostredím a spoločnosťou. Deťom sa hovorí o sexualite cez pojmy a názorné pomôcky a to dosť nenáležitým spôsobom vedenia samotnej výučby. Skutočné nebezpečenstvá sa teda skrývajú v tejto gender ideológii, aká nemá obdobu. Útočí na všetkých, bohužiaľ najviac na tých najbezbrannejších - na deti. Chce prestavať ich budúci život a hodnoty, aby mohla nastoliť nový stav v spoločnosti, kde nebude mať miesto rod a jeho rozlišovanie. K zástupu tých, ktorí nesúhlasia s jej myšlienkami, sa svojimi vyhláseniami radí aj pápež František. Už na prvých stránkach Biblie stojí, že Boh stvoril muža a ženu. Či je to slabý a vágny argument, ktorému úspešne vzdoruje spomínaná ideológia? Boh tak povedal a takýto jedinečný poriadok vo svete je teda podľa Jeho vôle.

Pápež František ostro vystúpil proti gender ideológii a ľuďom, ktorí ju prezentujú ako prirodzený poriadok sveta, pričom nerešpektujú rozdelenie role muža a ženy. Gender ideológiu dokonca označil za hrozbu veľkosti jadrovej katastrofy.

Pápež hovorí o gender ideológii v novej knihe, ktorá je napísaná vo forme rozhovoru s hlavou katolíckej cirkvi a ktorá v týchto dňoch vychádza v Taliansku. Úryvky z knihy priniesol denník National Catholic Reporter.

„Človek pácha v tomto ohľade nový hriech, a to proti Bohu Stvoriteľovi. Boh stvoril muža a ženu ako vrcholné stvorenia a zveril im zem. Zámer Stvoriteľa je vpísaný v prírode,“ odkázal pápež ľuďom, ktorí odmietajú tradičnú predstavu o rozdelení mužskej a ženskej role v spoločnosti.

Pápež ďalej zdôraznil, že každá doba má svojich Herodesov, ktorí „ničia a degradujú tvár muža a ženy a ktorí tak ničia aj prirodzený poriadok sveta“.

„Ako dokážu jadrové zbrane v krátkom okamihu zničiť obrovské množstvo ľudí, škody rovnako veľkého rozsahu dokážu vytvoriť aj tieto manipulatívne ideológie, ktoré nerešpektujú poriadok v stvorení,“ dodal pápež s tým, že teóriu gender nazval ideologickou kolonizáciou.

Teória gender je termín pre označenie akademického myšlienkového smeru, ktorý sa rozvinul v druhej polovici 20. storočia v súvislosti s nástupom feministických hnutí. Z filozofického hľadiska táto teória spochybňuje dualizmus ľudstva, teda rozdelenie na mužský a ženský rod, na mužov a ženy. Neodmieta síce biologické pohlavie, ale tvrdí, že identita muža a ženy sa tvorí nezávisle od biologických daností.

/ úvod pripravil kp, ostatné časti podľa podkladu upr. kp /