Choď na obsah Choď na menu
 


Za Bohom daný poriadok / k Vyhláseniu KBS /

19. 6. 2014

Jeden postreh z mnohých

Po prečítaní Vyhlásenia KBS o rodovej ideológii, ktoré sa nachádza pod týmto krátkym postrehom, môžem nielen ja nadobudnúť jasne definovaný pocit, kam sme to došli, keď musíme brániť a obhajovať niečo, čo je Bohom dané, čo je dobré a stáročiami overené ako jedinečný model ľudského spolužitia, vychádzajúc z rodiny, skutočnej rodiny, s identitou, aká jej patrí a náleží, akú si tými storočiami nadobudla, a o akú ju chce teraz obrať spomínaná rodová rovnosť, ktorá začína pôsobiť na človeka najprv celkom neškodne, vsugerujúc mu postupne názor, že každý, muž i žena má mať rovnaké možnosti v oblasti pracovných príležitostí. Lenže, to je iba začiatok, potom už nastupuje niečo, nad čím sa nehodno ani zamýšľať. Biskupi Slovenska vyjadrili svoj názor, podopretý vierou a Božím slovom. Nesúhlasia so šírením rodovej ideológie a ja, ako kresťan a človek, ktorý chce žiť podľa Božích prikázaní, vediac, že nimi sa môj život bude uberať tým správnym smerom, pridávam tiež svoj rázny nesúhlas. Možno si poviete, čo tam po nejakej „malej“ zmene vo vzore prihlášky, avšak z „malých“ zmien sa môžu stať veľké, posielajúce Bohom daný poriadok vo svete a spoločnosti na smetisko histórie ľudstva. Preto sa modlím za kompetentných, aby ich Pán osvietil svetlom svojho Ducha, aby spoznali, čo je správne a prospešné pre všetranný rozvoj človeka, pre jeho duchovný rozmer, pre jeho naplnenie, pre šírenie kultúry života.    / kp /

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k šíreniu rodovej ideológie

Donovaly 18. júna (TK KBS) Biskupi Slovenska prijali na svojom plenárnom zasadnutí na Donovaloch vyhlásenie k šíreniu rodovej ideológie. Vyhlásenie pri tejto príležitosti prinášame v plnom znení.

Rodová ideológia sa v našej spoločnosti naďalej šíri. Svedčí o tom napríklad nový vzor prihlášky na vysokoškolské štúdium, ktorý namiesto otca a matky hovorí len o rodičovi a rodičovi. Ďalším dôkazom je zákazka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v hodnote viac ako 550 tisíc € na vytvorenie mediálneho priestoru pre publicitu a propagáciu rodovej rovnosti.

Konferencia biskupov Slovenska pozorne sleduje proces prípravy Celoštátnej stratégie ľudských práv, ktorá bola nedávno predložená do pripomienkového konania. S poľutovaním konštatujeme, že tento dokument je neúplný a ideologicky zaťažený.

Napriek našim opakovaným návrhom vôbec nezohľadňuje tieto témy: právo na život nenarodených detí, právo na výhradu svedomia, práva rodičov a náboženskú slobodu. Na druhej strane z viacerých príloh je zrejmé, že výrazne napomáhajú šírenie rodovej ideológie v našej spoločnosti a zavedenie registrovaných partnerstiev. Takýmto spôsobom dochádza k zmrzačeniu rodín a ich rozvratu.

Svätý Otec František sa ešte ako kardinál k tejto problematike vyjadril: „V hre je identita a prežitie rodiny: otca, matky a detí. V hre je život mnohých detí, ktoré budú dopredu diskriminované a obrané o možnosť ľudského dozrievania, ktoré sa podľa Božej vôle má uskutočňovať s jedným otcom a s jednou matkou. V hre je úplné odmietnutie Božieho zákona, vpísaného do našich sŕdc“ (Buenos Aires, 22.6.2010).

Z týchto dôvodov sa znova obraciame na všetkých veriacich, na ľudí dobrej vôle a verejných predstaviteľov, aby sme sa vzopreli aktivitám, ktoré šíria ideológiu rodovej rovnosti.

Súčasná situácia je pre nás výzvou, aby sme nielen upozorňovali na znevažovanie ľudskej prirodzenosti, ale aj sami sa usilovali o rozvoj kultúry života v našej spoločnosti.

Donovaly, 18. júna 2014