Choď na obsah Choď na menu
 


O pokání z cirkevného hľadiska

20. 2. 2015

O pokání z cirkevného hľadiska

Každý piatok v roku je dňom pokánia. Často však možno badať v spoločnosti akúsi nejednotu v pohľade na jednotlivé spôsoby kajúcich skutkov. Sú si navzájom rovnocenné alebo nie? Odpoveď nám ponúka samotná matka Cirkev vo svojich predpisoch a ustanoveniach.

Kánon 1249 cirkevného zákonníka hovorí: „Všetci veriaci, každý svojím spôsobom, sú z božského zákona povinní konať pokánie; aby sa však medzi sebou spojili v istom spoločnom konaní pokánia, predpisujú sa dni pokánia, v ktorých sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe, konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším plnením svojich povinností a najmä zachovávaním pôstu a zdržiavania sa mäsa podľa normy nasledujúcich kánonov.“

Nasledujúci kánon 1250 hovorí: „Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka a pôstne obdobie.“

Katechizmus katolíckej Cirkvi, hovorí: Konať skutky kajúcnosti každý piatok a na Popolcovú stredu - mohli by sme povedať, že ide o zabezpečenie prenosu informácie veriacich počas obdobia askézy a pokánia, ktoré nám pripravujú liturgické sviatky, a prispieva k tomu, že získame nadvládu nad svojimi pudmi a slobodu srdca.
     Teraz by mohol niekto povedať: „Prečo katolíci majú takéto prísne predpisy a iní kresťania nie?“ Túto otázku tušili aj otcovia biskupi - členovia Konferencie biskupov a v zmysle kánonu 1251 ešte na 8. zasadnutí Konferencie biskupov ČSFR v Brne, dňa 20. januára 1992 schválili pre všetky diecézy normu pôstnej disciplíny, podľa ktorej:

§ 1. - Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržovania sa mäsitých pokrmov a pôstu.
§ 2. - Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:
     1. zdržovaním sa mäsitého pokrmu
     2. vykonaním skutku nábožnosti, a to účasťou na svätej omši, alebo vykonaním si pobožnosti krížovej cesty, alebo modlitbou bolestného ruženca
     3. čítaním Svätého písma trvajúcim aspoň 10 minút
     4. vykonaním skutku lásky k blížnemu, a to návštevou chorého s konkrétnym prejavom pomoci, alebo návštevou cintorína spojenou s modlitbou za zosnulých, alebo pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod.
     5. zrieknutím sa sledovania televíznych programov /okrem správ/ alebo fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie, napr. mlčanie - dávať si pozor na jazyk /ohováranie/, čítanie nevhodnej literatúry, návšteva divadla, kina a taktiež obmedzenie návštev známych a príbuzných a venovanie času na čítanie náboženskej literatúry - životopisy svätých, atď.

Teda na záver treba zopakovať, že si možno vybrať ten ktorý skutok kajúcnosti a tak prežiť s duchovným úžitkom každý piatok a tiež veľkopôstne dni pokánia.

/ upr. kp /