Choď na obsah Choď na menu
 


Páter Milan Záleha na Deň otcov v našej farnosti

23. 6. 2013

V nedeľu 16. júna 2013 navštívil našu farnosť páter Milan Záleha, ktorý pôsobí v reholi redemptoristov v Starej Ľubovni. Vo svojej homílii počas sv. omše sa zameral na Božie odpustenie. Pripomenul nám, že Boh nám už odpustil naše hriechy obetou svojho Syna na kríži. A je na nás, či toto odpustenie vo sv. zmierenia príjmeme. V prednáške po skončení sv. omše vychádzal z biblického textu z Markovho evanjelia o mužovi s vyschnutou rukou. Pomenoval tri skupiny mužov, podľa toho, či niečo konajú, alebo len pasívne čakajú na pomoc. V osobe Ježiša, ktorý uzdravuje chorého muža, možno nájsť ten typ mužov, ktorí sú akční aj vo svojich rodinách, ktorí sa o svoje rodiny zaujímajú. Niekoľkokrát otec Milan pripomenul, že muž má byť mužom modlitby a Božieho slova. Pre názornosť použil prednášajúci aj obraz sv. Jozefa s Ježiškom na rukách, ktorý drží zvitok Tóry. Potom hovoril o vzťahu Židov a zvlášť mužov k viere. Pre lepšiu autentickosť si obliekol modlitebný táles a kipu. Chlapec v židovstve, ktorý dovŕši 12. rok života, je privedený do chrámu a zapája sa do liturgie čítaním a neskôr aj ďalšími službami. V praxi kresťanstva často vidieť opak - chlapec, ktorý miništruje, sa v čase puberty už skôr vzďaľuje od oltára. Samozrejme to netreba paušalizovať. Otec Milan povzbudil všetkých prítomných mužov na prednáške, aby boli mužmi modlitby a Božieho Slova v rodinách. Lebo revolúcia nášho vzťahu k viere a Bohu sa začne až vtedy, keď sa muži budú schádzať na modlitbe a liturgických sláveniach. Okrem iného ešte poukázal na osobu apoštola Jána, ktorý bol miláčikom Pána Ježiša a vo svojich listoch často písal o láske. V každom mužovi má byť aj kúsok citu a prejavenia lásky. Hovoriť svojmu dieťaťu - mám ťa rád, som šťastný, že sa tí darí, hovoriť svojej manželke - mám ťa rád, to nie je znakom slabošstva alebo nejakého neprimeraného citového pretlaku.  Tým, že deťom povie otec, že ich má rád a že je na nich hrdý, neznižuje svoju autoritu, ale naopak prirodzeným spôsobom ju rozvíja. Záverom by sme chceli poďakovať o. Milanovi za peknú a podnetnú prednášku. Už teraz sa tešíme na ďalšie aktivity a prednášky venované otcom a mužom vôbec. V mene všetkých zúčastnených sa o. Milanovi poďakoval aj náš d. otec Martin.

milan-1.jpg

milan-kipa.jpg

milan-3.jpg

Foto: Blažej Bujňák