Choď na obsah Choď na menu
 


Pôstne skutky sebazáporu podľa Jána Zlatoústeho

20. 2. 2016

Pôstne skutky sebazáporu podľa Jána Zlatoústeho

 

Svätý Ján Zlatoústy píše takto: „Hodnota pôstu nespočíva iba v zriekaní sa istých jedál, ale v odsúdení všetkých hriešnych postojov, myšlienok a túžob. Tí, ktorí redukujú pôst iba na pokrm, nevyužívajú tú obrovskú výhodu, ktorú v sebe nesie.

 

Ak sa postíš, nech je to vidieť na tvojich skutkoch!

Ak vidíš brata v núdzi, zľutuj sa nad ním.

Ak vidíš, ako brata chvália, nezáviď.

 

Aby bol pôst skutočný, nemôže zahŕňať iba odriekanie úst; musíš sa postiť aj svojimi očami, ušami, nohami, rukami a celým svojím telom; celým svojím vnútrom i vonkajškom.

 

Rukami sa postíš, keď si ich uchovávaš čisté skrze nezištnú pomoc iným.

 

Nohami sa postíš, keď si pohotový do lásky a služby.

 

Očami sa postíš, keď sa nedívaš na nečisté veci, alebo keď iných nepozoruješ s úmyslom kritizovať ich.

 

Posti sa od všetkého, čo ohrozuje tvoju dušu a tvoju svätosť.

 

Bolo by nanič odriekať svojmu telu pokrm, ale srdce si sýtiť podlosťou, nečistotou, egoizmom, súperením alebo pohodlnosťou.

 

Postíš sa od jedla, ale dovolíš si počúvať mnohé márnivé a svetské veci.

Mal by si sa postiť aj ušami. Mal by si sa zriekať počúvania vecí, ktoré iní vravia o tvojich bratoch a sestrách, klamstiev o ostatných, obzvlášť klebiet, povedačiek alebo tvrdých slov, ktoré iným škodia.

Posti sa ústami, ale musíš sa postiť aj tak, že nebudeš hovoriť nič, čo by niekomu inému mohlo uškodiť.

 

Napokon, načo je dobré zriekať sa mäsa, ak sa pritom žerieš so svojím bratom?“