Choď na obsah Choď na menu
 


Relikvia sv. Pátra Pia v našej farnosti

20. 5. 2013

pater-pio-vysoka-1.jpgPo možnosti uctiť si ostatky bl. Zdenky prišla v našej farnosti ďalšia možnosť vzdať úctu relikvii. A v tomto prípade išlo o relikviu sv. Pátra Pia. V Roku viery, ktorý práve prežívame, môžeme svoju vieru upevňovať a zveľaďovať aj takouto formou - spoznávaním a hbším uvažovaním nad posolstvom života svätcov. Veď práve oni sú pre nás príkladom ako prekonávať rôzne prekážky v našich životoch a ako hľadať Božiu vôľu a stotožňovať sa s ňou.

pater-pio-kostol.jpgKto je sv. Páter Pio? Možno ho pozná väčšina, možno viac pre jeho schopnosti, než pre celkový obraz jeho pôsobenia tu na zemi. Čím dokáže osloviť človeka tejto modernej a často až hektickej doby? Predstavte si, že môže byť vzorom pre ľudí, ktorí sa rozhodnú robiť niečo so svojou životnou váhou. Áno, jeho denná dávka kalórií bola naozaj minimálna a svojím striedmym štýlom života môže byť naším vzorom. Aj keď naše denné kalórie presiahnu s určitosťou hranicu 400, aj tak sme na dobrej ceste, ak si začíname uvedomovať, že jedlo je iba prostriedkom a nie cieľom nášho života. Dnešný konzumný svet hlása čosi úplne odlišné. Postoj Pátra Pia je však jasný a jednoznačný. Avšak jeho život nám prináša aj iné oslovujúce momenty. Nedávno sme mali možnosť uctiť si relikviu tohto svätca v našej farnosti. V tomto Roku viery sme si tak mohli ešte viac upevniť svoje kresťanské presvedčenie aj vzorom života sv. Pátra Pia. Ďakujeme Bohu za jeho myšlienky, postoje a skutky. Sv. Páter Pio hovorí: „Nikdy nesmieme oddeliť kríž od Ježišovej lásky. V opačnom prípade sa stane ťarchou, ktorú my slabí nedokážeme uniesť.“ Aj tento jeho postoj k obete a krížu sa môže stať tým naším, v každodennosti životných momentov, ktoré nás čakajú.Mnohí ľudia pokladajú svätého Pátra Pia za najvýznamnejšiu osobnosť minulého storočia a často o ňom hovoria ako o „druhom svätom Františkovi". Svätý Otec Ján Pavol II. ho 16. júna 2002 slávnostne zapísal do zoznamu svätých. A ešte jeden okamih z jeho života na záver. Piovi rodičia - otec Orazio a matka Džuzeppa - boli sedliaci a svoje deti viedli k úprimnej oddanosti katolíckej Cirkvi. Či vari ich snaha k tejto oddanosti je už dnes prekonaná? Nepotrebuje súčasná Cirkev práve túto obnovenú oddanosť vo víre rôznych ťažkostí a obvinení, často príliš medializovaných, akoby tu bolo akési zadanie úmyselne ju škandalizovať? Pane, odpusť všetku neúctu a pohŕdanie Tvojou Cirkvou, ktorá je zvestovateľkou nádeje plynúcej z Ježišovho vzkriesenia. Zvestovateľom radostnej nádeje bol predsa aj sv. Páter Pio.

Foto: Blažej Bujňák, Daniela Polláková