Choď na obsah Choď na menu
 


Separácia biologicky rozložiteľného odpadu v našej farnosti a kontajner na obnosené šatstvo

31. 8. 2012

 

 

 

 

 

Zelené kontajnery na bioodpad

 

Vážení občania,

v našej obci sa začala separácia biologicky rozložiteľného odpadu.

 

Veľkokapacitné kontajnery zelenej farby sú umiestnené na nižnom konci obce pri p. Milanovi Kallovi, č.d. 111.

          

 

-   Kontajnery slúžia  iba  na  biologicky rozložiteľný odpad

(pokosená  tráva  zo  záhrad  a parkov, lístie, konáre, seno, pri

jesenných prácach v záhradkách,  vyschnuté pozostatky po

pestovaní vlastnej úrody, kvety ...)

-   Odpad  do  kontajnerov  nevhadzujte spoločne s igelitovými

vrecami!

-   Do  kontajnerov nepatrí nebezpečný, stavebný, elektronický

odpad, plasty, kovy, sklo, ale ani biologický odpad  napadnutý

choroboplodnými zárodkami!

-   Pred uložením do  kontajnerov musí byť odpad zbavený iných

nečistôt (kovy, plasty, sklo a pod.) !

 

 

 

 

Dôrazne upozorňujeme občanov, aby  do  týchto  kontajnerov  nesypali  iný

odpad ako  je dovolené, pretože vo  fáze  spracovania  biologického    odpadu

dôjde k poškodeniu techniky!!!

 

Veríme, že spoločnou disciplinovanosťou zvládneme tento  nový  spôsob

separácie odpadu a tým prispejeme:

-  k zníženiu množstva komunálneho odpadu, 

-  k zníženiu nákladov obce na separáciu, odvoz a skládkovanie odpadov,

-  k znižovaniu vytvárania čiernych skládok,

-  k ochrane životného prostredia,

-  získame kvalitné prírodné hnojivo pre potreby obce a obyvateľov.

 

Zber obnoseného šatstva v Brezovičke

 

Obecný úrad v Brezovičke oznamuje všetkým občanom, že pred budovou obecného úradu je umiestnený zberný kôš, do ktorého môžete umiestňovať nepotrebné obnosené šatstvo.

Do zberného koša môžete vkladať čisté a zabalené:

·       oblečenie,

·       textil,

·       obuv a

·       hračky.

Zozbieraný materiál sa ďalej poskytne do detských domovov, charít a krajín tretieho sveta.

Za Vašu pomoc Vám ďakujeme!

/ podľa stránky www.brezovicka.sk /